Coaching duchowy opiera się na następującej filozofii: Tu, na ziemi, przebiega droga naszego rozwoju. Życie troszczy się o nas zawsze. Stale daje nam wiele propozycji, abyśmy mogli podjąć własne decyzje, ponieważ mamy wolną wolę. Gdy podejmujemy właściwą decyzję, zgodną z naszą duszą, powodzi się nam dobrze na wszystkich płaszczyznach. Gdy w swoim działaniu zbaczamy z ustalonej drogi, życie podsuwa nam wskazówki w formie problemów. Jeżeli zrozumiemy informację zawartą w tych problemach i prawidłowo zareagujemy, wówczas znowu powraca harmonia do naszego życia.

 

Coaching duchowy łączy duchowość z osiągnięciami współczesnej psychologii.

 

Jest terapią wspierającą, która ma na celu odzyskanie równowagi emocjonalnej klienta, dzięki której może on przejąć kontrolę nad własnymi trudnościami, nad reakcjami na bodźce i radzić sobie ze zmianami i zniekształceniami we własnym otoczeniu.

Jest również terapią rekonstrukcyjną, która ma na celu zmianę podstawowych struktur osobowości, tzn. odkrywanie na nowo własnego potencjału zablokowanego w toku rozwoju osobistego.

 

Strategia coachingu duchowego kładzie nacisk na wyjątkową indywidualność każdego człowieka, zwaną jego esencją – duszą, będącą imago Dei (obrazem Boga). Ma na celu nadanie sensu ludzkiemu życiu, będącym dążeniem do doskonałości człowieka, dobra, kształcąc jednocześnie systemy wartości i zachęca ludzi aby znajdowali swoją najlepszą drogę życiową.

 

Rolę obrazu Boga podkreślał Carl Gustav Jung. Uważał on, że archetyp Boga  jest bardzo ważny w terapii człowieka, a religijność jest procesem indywidualizacji i tym samym poprawnym rozwojem człowieka. W przeciwnym wypadku rodzi się egzystencjalne zagubienie i problemy natury nerwicowej. Pomijanie więc imago Dei (obrazu Boga)  w terapii jest największym błędem.

Jacob Levy Moreno, twórca psychodramy twierdził, że: „Człowiek jest kimś więcej niż psychologiczną, socjalną czy biologiczną istotą. Ograniczenie odpowiedzialności człowieka tylko na psychologiczną, socjalną czy biologiczną płaszczyznę życia czyni go istotą odrzuconą. „Dlatego też domagał się, aby teoria Boga stała na pierwszym miejscu. Uważał, że  „Człowiek wyemancypował się nie tylko w relacji do Boga, lecz także wobec siebie [...] Mówiąc, że Bóg umarł, ale w rzeczywistości umarł człowiek.”

Szczególną postacią w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej jest Viktor E. Frank – twórca logoterapii. Czynnikiem leczącym jest według niego doświadczenie sensu, którego nie można stworzyć, lecz jedynie odkryć i przyjąć. Obraz Boga jako pełnia i źródło sensu może zrodzić się u człowieka tylko poprzez osobiste doświadczenie życiowe.

W przestrzeni współczesnej duchowości znajdujemy kierunki, które szczególną uwagę poświęcają terapeutycznemu wymiarowi religijności, która zmienia się wraz z każdą nową fazą w rozwoju człowieka i prowadzi do powstawania nowej reprezentacji Boga.

Współcześnie religijność i imago Dei doceniana jest przez wielu przedstawicieli terapeutycznego nurtu duchowego. Do nich możemy zaliczyć: Anselma Gruna z jego sztandardowym dziełem „O duchowości oddalonej”, Karla Frielingsdorfa ze swoją klasyczną pozycją „Demoniczne obrazy Boga”, rzymskiego profesora Luigi M. Rulla i wielu jego uczniów, a także polskiego jezuitę Józefa Augustyna.

Josef Rudin uważa, że: „Imago Dei (obraz Boga) to najbardziej tajemnicze centrum ludzkiej egzystencji, ponieważ człowiek wydaje się stworzony według tego obrazu. Dlatego istota ludzka wciąż musi ten obraz odnajdywać w najgłębszym swym wnętrzu i we wszystkich rzeczach, wciąż musi być przez ten obraz kształtowana.”

 

W coachingu duchowym człowiek postrzegany jest w trzech wymiarach: osobistym, społecznym i kosmicznym. Człowiek jest istotą, która jest indywidualnością i społecznym bytem, ale też i kosmicznym „istnieniem” – częścią większej całości, niewidzialnej siły, w której wszystko jest ze sobą powiązane.

Człowiek jako jednostka kosmiczna posiada w sobie aspekt boskości, nieograniczone możliwości i kreatywność.

Człowieczeństwo jako byt oznacza znacznie więcej niż ciało i myśl. Tym czymś „więcej” jest dusza.

 

Za słowem „dusza” kryje się pewna idea, którą każda kultura wypełniła nieco inną treścią.

W rozumieniu Coachingu Duchowego Dusza jest tym, czym naprawdę jesteśmy – czystą świadomością, bez żadnych myśli. Dusza nie myśli, podobnie jak miłość. Dusza jest to „coś”, co po prostu istnieje w każdym z nas.

 

To, czym naprawdę jesteśmy, to ta część nas samych, która wszystko obserwuje. Zupełnie tak, jak gdyby część nas samych opuszczała scenę i oglądała ją z zewnątrz – z zachowaniem właściwego dystansu.

 

 

Podsumowując - coaching duchowy ogniskuje się na odkrywaniu nowych sposobów ekspresji fizycznej, psychicznej i duchowej tak aby umożliwić ludziom życie nacechowane radością i entuzjazmem.

Kontakt

tel.: 504 024 614

mail: kontakt@aniakurasiewicz.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie publikacje na tej stronie są chronione prawem autorskim i ich rozpowszechnianie, wykorzystywanie jest zezwolone tylko za zgodą autorki. Anna Kurasiewicz